Hodnocení vnímání rychlosti jízdy

Aplikace byla vytvořena za účelem provedení testu hodnocení vnímání rychlosti jízdy. Test je určen pro držitele řidičského oprávnění a skládá se z pěti částí:

  • základního dotazníku
  • hodnocení vnímání na základě fotografií vybraných silničních úseků
  • osobnostního dotazníku TVP
  • dotazníku řidičského chování DBQ
  • dotazníku AISS (sensation seeking)

Před zahájením testu je potřebná registrace. Výsledky testu se ukládají za účelem anonymního vyhodnocení pro potřeby studie vnímání rychlosti jízdy. Test byl navržen Centrem dopravního výzkumu, v. v. i. a realizován ve spolupráci s Univerzitou Palackého v Olomouci.

Kontakty:

Realizováno s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace
Centra dopravního výzkumu, v. v. i. poskytovanou Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Logo Centrum dopravního výzkumu Logo MŠMT Logo UPOL
frantisek.vomacka@cdv.cz